LOADING...

IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG PDF

Namuo ang ang Digmaan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagitan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito at sa kabiláng panig ang mga. Pagkatapos ng Hapones na Pag-atake sa Pearl Harbor noong , ang digmaan ay sumanib sa mas matinding alitan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ito rin ay pinagsamantalahan sa propaganda ng Kapangyarihang Magkakakampi noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pamamagitan ng pagsasaboy.

Author: Nabei Zolozuru
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 9 May 2018
Pages: 31
PDF File Size: 7.35 Mb
ePub File Size: 19.51 Mb
ISBN: 769-9-38504-412-9
Downloads: 32002
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktishakar

Dahil dito, si Hitler ay nagpasiyang sakupin ang Poland. Kabilang din dito ang pagpapaunlad ng Puwersang Panghimpapawid Luftwaffe o air force at pagpapalaki ng bilang ng hukbong-dagat navy. Nang iminungkahi ng mga makakapanalig sa Kanluran ang pagbabago sa pananalapi sa sinakop na Germanyhindi sumangayon ang USSR. Para sa karagdagang impormasyon: Noong 15 Setyembresi Hitler ay nagpresenta ng dalawang batas sa Reichstag na tinatawag na mga Batas ng Nuremberg.

Ating winakasan ang pagtanggi sa diyos at pang-aabuso sa relihiyon. Gumawa siya ng mga larawan para sa isang diyaryong pang-militar. Ngayong araw, sinasabi nilang ang kristiyanismo ay nanganganib, na ang pananampalatayang katoliko ay binantaan. Noong 30 Enerosi Hitler ay sumumpa bilang Kansilyer Chancellor sa isang maikli at simpleng seremonya sa opisina ni Hindenburg.

Halimbawa, ang rekonstruksiyon ni Hitler at muling pag-aarmas ng militar ay pinondohan sa pamamagitan ng manipulasyon ng pera ni Hjalmar Schacht kabilang ang mga kredito sa sa mga perang Mefo. Bagaman ang “Army Detachment Steiner” ay mas malaki sa isang pulutong corpsito ay mas maliit sa isang hukbo army. Sa pagtatapos ng araw, ang lahat ng partido maliban sa Demokratikong Sosyal ay bumoto pabor sa panukalang-batas na ito. Mga kahulugan magmula sa Wiktionary.

Para makapanigurado, napakahirap nitong landas; dahil ang mga araling aking di pinansin dahil sa inis sa Realschule ay labis na kinakailangan. Sa simula, ang mga puwersa naman ni Hitler ay naging matagumpay sa idgmaang ng lokal na Reichswehr at punongkwarter ng pulisya.

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Dahil sa ang Poland ay tumangging maging estadong satellite ng Alemanya, si Hitler ay naniwalang ang kaniyang tanging opsiyon ay sakupin ang Poland. Nagkaroon ng krisis noong nang maglagay ang USSR ng mga missile sa Cubaang bago nilang kaanib. Ang komander ng garison ng sinalakay na Festung Breslau “fortress Breslau” na si Heneral Hermann Niehoff ay namahagi ng mga tsokolate sa kaniyang mga tropa troops upang parangalan ang kaarawan ni Hitler. Siya ay depresado ngunit kalmado nang siya ay dakpin noong 11 Nobyembre Sa pamamagitan ng paggamit ng propaganda at maaalindog na mga pananalumpati, nagawa niyang umapela sa pangangailangan ng mga mahihirap at paigtingin ang mga ideya ng nasyonalismo, antisemitismoat anti- Komunismo.

  CALCULUS MUNEM AND FOULIS SOLUTION MANUAL PDF

Ang mga batas na ito ay nagbabawal ng pagpapakasal sa pagitan ng mga hindi-Hudyo at mga mga Hudyong Aleman at nagbabawal sa pagtanggap sa trabaho ng ikalawwng hindi-Hudyong babae babae na bababa sa 45 taong gulang sa mga tahanang Hudyo.

Sa pananaw ni Hitler, ang pinamagitan ng Britanyang kapayaan, bagaman pabor sa paimbabaw na mga hinihingi ng Aleman ay isang pagkatalong diplomatiko na nagudyok sa pagnanais ni Hitler ng paglilimita ng kapanyarihan pandaigdug Britanya upang magbigay daan sa pagpapalawak ng Alemanya sa silangan.

Hindi nasiyahan si Hitler sa garantiya ng Britanya ng independensiya ng Poland na inilabas noong at kaniyang sinabi sa kaniyang mga ikalawanh na “ipakukulo ko sila ng inumin ng diyablo”.

Subalit nagpatuloy ang Cold War at pumasok sa bagong anyo. Noong Abril 23, si Joseph Goebbels ay naghayag ng proklamasyon sa madla ng Berlin:.

Pinaniniwalaang may ugnayang romantiko si Rubal kay Hitler at ang kaniyang kamatayan ang nagdulot ng matinding sakit kay Hitler. Ang Aktong Pagpapayag gayundin ang Atas ng Sunog sa Reichstag ang nagtransporma sa gobyerno jkalawang Hitler bilang isang de paktong de facto o sa pagsasanay diktadurya dictatorship.

Sa kaniyang pag-iisa ng kaniyang mga kapangyarihang pampolitika, sinugpo at inubos ni Hitler ang oposisyon sa prosesong tinaguriang Gleichschaltung “iayon”. Siya ay nilitis sa isang mataas na pagtataksil sa harapan ng espesyal na Korte ng Tao sa Munich.

Cold War – Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang nagdagdag pa sa problema ni Hitler ang ulat ni Wenck na ang kaniyang ika-labindalawang hukbo ay napilitang umurong sa kabuuan ng pronta at ang kaniyang mga puwersa ay hindi na matutulungan ang Berlin.

  L293NE DATASHEET PDF

Inutusan ni Hitler si Steiner na salakayin ang hilagang gilid ng salyente salient na binubuo ng unang prontang belorusyano ni Zhukov. Sa dalawang panig, may paulit-ulit at dumarami silang away nagbabantaan ang bawat isa sa pamamagitan ng paniniktik gamit ang intelligence agencieselektronikong kasangkapan, matataas na lipad ng eroplano at spacecraft. May magkakasalungat na digmaanb kung ano ang nangyari sa mga labi ni Hitler. A History of the Cold War. Ang pagsasagawa ng pagsunog na ito ay ipinagkatiwala ni Hitler sa kalihim ng armas na si Albert Speer ikaladang tahimik naman sumuway sa utos ni Hitler.

Ang paglakas ng pampolitika na kapangyarihan ni Hitler ay naramdaman sa paglilitis ng dalawang opiser ng Reichswehr na sina Tenyente Richard Scheringer at Hans Ludin noong tagsibol nang Ang buong buhay kultural ng Alemanya ay nawasak at nadumihan nang mga panahong ito.

Habang ang mga puwersa ng Soviet ay papalapit, ang mga tagasunod ni Hitler ay humikayat sa kaniyang tumakas sa mga bundok ng Bavaria upang gumawa ng huling tropa troop na magtatanggol sa bansa. Ating magiging trabaho na sunugin ang mga manipestasyong ng pagsadlak sa kababaan sa mga panitikan, teatro, paaralan at sa press-na sa buong kultura natin at upang burahin ang lason na kumakalat sa bawat aspeto ng ating mga buhay sa nakalipas na labing apat na mga taon.

Ninais ni Hitler na ang Poland ay maging isang estadong satellite bansang independiyente ngunit nasa ilalim ng kontrol ng isa pang bansa o maging neutral upang maingatan ang silangang flank ng Reich at upang mapigil ang posibleng pagharang ng Britanya.